Målning och konst

Formgivning inom konst

Vilken konstform tycker du bäst om? Under historiens gång har konst alltid haft en stor betydelse, både här i Sverige och världen över. Till de klassiska konstarterna räknas måleri, skulptur, musik, arkitektur och litteratur. Gemensamt för alla dessa är det kreativa handlaget och idéerna som ligger bakom. När det gäller exempelvis arkitektur i Sverige är det lätt att se skillnad på de olika formgivningarna och trenderna som har varit rådande. På 70-talet byggde man ofta hus med raka linjer medan 80-talet eftersträvade mer böljande former, både på utsidan och insidan av byggnaderna.

Designade hantverk i porslin

1200px-Lindberg_Bersa_SpisaKonst är ett brett ämne som därför kan vara lite svårt att ringa in. Vad räknas egentligen som konst? I Sverige har det funnits många stora konstnärer som blivit erkända internationellt och en av dem är Stig Lindberg. Stig Lindberg var en keramiker som utvecklade formgivningen inom porslinskonst. Han var inte rädd för att gå emot rådande ideal vilket du själv kan se på Stig Lindberg på Gustavsbergs porslinsmuseum. Under hans verksamma år var det allmänna idealet att måla med räta linjer och ytterst få färger, men Stig Lindberg böljade ut sina penslar i blommönster och kraftiga kulörer, vilket gjorde att han stack ut som konstnär. Idag är han bland annat känd för sina serviser Berså och Spisa Ribb som är färgstarka skapelser. En del stora konstnärer har gjort som han gjorde, nämligen att göra precis tvärtom mot vad marknaden tror sig vilja ha. Formgivning inom konst kommer alltid fortsätta vara dynamiskt.

Minimalism eller maximalism?

En stor fördel med det luddiga begreppet konst är att precis allt är tillåtet. Många konstformer och olika uttryckssätt kan existera samtidigt utan att för den sakens skull vara konkurrenter, det är bara olika sätt att uttrycka sig. Är du minimalist eller maximalist? Tycker du om rena enkla linjer i svart och vitt eller föredrar du böljande mönster i alla möjliga färger och former? Om du svarade ja på det första är du nog minimalist, och om du svarade ja på det andra är du kanske maximalist. Konst är inte bara en tavla på väggen eller en vackert målad tallrik, utan det kan även vara vårt sätt att inreda våra hem eller hur vi klär oss. Vill du bära bara svart eller alla färger samtidigt? Alla människor kan ägna sig åt konst och uttrycka sin egen stil, vilket faktiskt kan ses som ett sätt att helt enkelt formge sig själv.