Målning och konst

Akvarellmålning

Akvarell är en målningsteknik som människan har använt sig av i flera tusen år. Kineserna tros har varit först med akvarellmåleri, men även i Egypten använde man akvarelltekniken några hundra år före Kristus. Akvarellmålning gick igenom en utvecklingsfas under 1600-talet, då tekniken blev populär bland konstnärer i bland annat Nederländerna. Under 1700-talet blev det populärt även i Frankrike och England. En av de mest kända akvarellmålarna är den brittiske konstnären Joseph Turner, som bland annat blev känd för sina landskapsmålningar. Han anses även ha varit den som gav landskapsmåleriet samma höga status som historiemåleriet.

 

Tekniken
Akvarellmålning är en typ av måleri där pappret spelar en viktig roll. Man använder ofta papper som har en viss sugförmåga och lägger sedan på färgen i genomskinliga skikt. Till skillnad från till exempel oljemålning så målar man egentligen inte på pappret, utan med pappret. De transparenta färgerna sugs upp av pappret och det man ser när man tittar på en akvarellmålning är egentligen bara själva pappret sett ur en viss belysning, minus det som färgerna filtrerar bort. Ordet akvarell kommer från aqua, alltså vatten på latin. Detta eftersom färgerna man använder är vattenlösliga. Tekniken anses vara en av de svåraste att bemästra och man måste alltid ha en tydlig plan för hur målningen ska skapas. Man använder sällan vit färg när man målar akvareller. Istället lägger man på tunnare färgskikt för att måla ljusa partier och låter papprets vita färg synas klarare. Att ändra en akvarellmålning är nästintill omöjligt, återigen eftersom färgerna är transparenta.

 

Höjd status på senare år
Den senaste tiden har akvarellmåleriet uppnått en högre status och utställningarna med berömda akvarellmålare samlar ofta en stor publik. En av de svenskar som bidragit till att höja statusen för denna målarteknik i Sverige är Lars Lerin, som anses tillhöra den yttersta världseliten. Även Arne Isacsson är ett bra exempel på en samtida svensk akvarellmålare som har mycket hög status i sammanhanget. Ricardo Donoso, konstnärlig ledare för Väsby Konsthall och kursansvarig på Väsby Konstskola menar att intresset för att måla med levande färger troligtvis kommer att bestå. Även om hans elever har möjlighet att uttrycka sig grafiskt genom avancerade datorprogram kommer det alltid finnas ett behov av att måla med levande material.

Akvarellmålning 1