Poster taggade med "Färg"

Akvarellmålning

Akvarellmålning

Akvarell är en målningsteknik som människan har använt sig av i flera tusen år. Kineserna tros har varit först med akvarellmåleri, men även i Egypten använde man akvarelltekniken några hundra år före Kristus. Akvarellmålning gick igenom en utvecklingsfas under 1600-talet, då tekniken blev populär bland konstnärer i bland annat Nederländerna. […]