Målning och konst

Kända takmålningar världen över

Det finns många kända takmålningar runt om i världen, men den mest kända är nog målningen i taket i det Sixtinska kapellet. Folk vallfärdar dit för att se och beundra detta konstverk av konstnären Michelangelo.Han målade detta verk under åren 1508-1512. Denna takmålning tolkar skapelsehistorien mellan Adam och Gud. Ett annat bra exempel på en känd takmålning är den i kupolen i Medicikapellet, denna ligger i Florens, Italien och är också mycket välbesökt. Det finns även takmålningar i Sverige, vanligtvis i olika kyrkor och slott runt om i landet. En av de målningar som har blivit mycket besökt är den som finns på Villnäs och målades under 1160-talet. Konstnären Joachim Langh, som kom från Stockholm, var mycket känd för att använda sig av unika och dyra färgämnen. Detta resulterade i en målning som inte bara var skicklig gjord utan också bländade med de starka färgerna. I Sverige är vi duktiga på att bevara målningar på väggar och tak, som finns runt om i våra kyrkor, slott och andra byggnader. Dessa kulturminnen anses vara viktiga för vår historia.

Restaurerarde takmålningar i kyrkor och andra byggnader

Något vi är skickliga på i Sverige är att vi ser till att bevara vårt historiska arv. Ganom att allt från att takmålningar i kyrkor restaureras till renovering av arkitektur och olika sorters byggnader. Oftast kan både målningar och byggnader ha märkts av tidens tand. Eftersom folk inte visste förr hur de skulle bevaras lät de bland annat kyrkorna vara ouppvärmda. Detta innebar att konstverk blev fördärvade i långa loppet. Därför har man börjat restaurerat våra kulturskatter med bättre material som har en längre hållbarhet och som bättre klarar av tidens naturliga slitage. Framförallt för att de ska skyddas från den yttre påverkan som de blir utsatta för. Något som också är viktigt numera är att vara klimatsmart, detta har vissa kyrkor tagit fasta på och därför har hittat andra lösningar som är bättre för miljön. Ett sådant exempel kan vara att bygga en så kallad lillkyrka, där man håller gudstjänster för ett mindre antal personer. Dels blir det lättare att hålla varmt och dessutom får gudstjänstbesökaren en bättre samhörighet.

Nya klimatsmarta lokaler

Genom att använda sig av mindre lokaler minskar man volymerna, innertak hamnar till exempel lägre och uppvärmningskostnader minskas. I längden är detta betydligt bättre för miljön. Det betyder inte att byggnader som kyrkor behöver vara tråkiga eller fula. Det går att göra takmålningar och andra utsmyckningar ändå. Alla dessa kända takmålningar som finns runtom i världen och i Sverige, har ett historiskt värde och det är viktigt att dessa blir bevarade för eftervärlden. Detta för att kunna visa hur det en gång såg ut i våra kyrkor och slott. Därför är det viktigt att dessa kulturskatter bevaras genom att man restaurerar och underhåller, för att inte dessa historiska dyrgripar bara blir ett vagt minne. I vårt land är vi duktiga på att bevara vår historia, vilket gör att vi är ett av de länder som har mycket att erbjuda om man vill studera hur det var och såg ut förr.