Målning och konst

Muralmålning och tapetmakeri

Att dekorera väggar genom att måla direkt på dem är ett hantverk och en konstform som sträcker sig flera tusen år tillbaka. Väggmålningar på nylagd kalkputs, som också kallas fresk, hade till exempel stor framgång under antiken, och var även i varierande utsträckning en populär konstform ända fram till 1700-talet.

 

Den nya trycktekniken och en ökad tillgång på papper gjorde dock att målningar direkt på väggen fick konkurrens av tapeten. Man såg fördelar i att använda tapeter framförallt i privata bostäder, eftersom det innebar en permanent dekoration av väggen, samtidigt som den i praktiken kunde bytas ut i och med förändrat mode till exempel. Medan en muralmålning var någonting av en lyx som var förbehållen rika familjer, så innebar tapeten också ett billigare alternativ. Ingen konstnär behövde hyras in eller anställas för att arbeta med en vägg under flera månader, och därmed blev kostnaderna lägre.

 

Muralmålning har traditionellt sett använts främst i Italien och övriga delar av södra Europa, medan man i Sverige använt sig av muralmålningar i väldigt liten utsträckning. När det däremot handlar om att designa och tillverka tapeter så har vi i vårt land en stark och lång tradition av inhemskt hantverk.Muralmålning och tapetmakeri 22

 

Svensk tapettradition är anrik
Den svenska tapettraditionen växte fram under 1700-talet, och var en följd av att man i Sverige var kraftigt influerad av allt som hade med Frankrike att göra. Det var nämligen just i Frankrike som tapeten hade blivit populär några decennier tidigare, och vid mitten av 1700-talet så var tapeter efter franska förlagor högsta mode i den svenska huvudstaden.

 
Ganska snart så utvecklades dock en helt egen tradition i landet, där framförallt den svenska allmogen kom att avspegla sig i tapeternas utformning. Än i våra dagar så finns dock den mesta rika hantverkstraditionen och utbudet när det gäller väl utförd tapetsering i Stockholm.

 

Genom att använda professionell hjälp vid tapetsering så undviker man att göra de missar som den oerfarne lätt gör, och på så sätt så visas detta konsthantverk den respekt som det faktiskt förtjänar. Särskilt beröm till de personer som använder sig av tapeter designade och tillverkade i Sverige, självklart.