Målning och konst

Kandinsky

Wassily Kandinsky
Den abstrakte expressionisten, målaren och grafikern, Wassily Kandinsky föddes den 16 december 1866 i Moskva, Ryssland och dog den 13 december 1944 i Neuilly-sur-Seine, Frankrike.

Han anses vara den som utvecklade den abstrakta konsten, något som den vetgirige kan läsa mer om i Kandinskys bok Om det andliga i konsten.

Om ditt intresse väckts, läs gärna mer om Kandinsky på www.wassilykandinsky.net.

 

Synestesi
Kandinsky, som fullkomligen älskade färger, utvecklade mycket tidigt i sitt liv ett minne för färger och färgnyanser. Kandinsky var också känd för sin synestetiska förmåga, det vill säga förmågan att uppleva musik i färger och former – och tvärtom. Det var också på Kejserliga Teatern i Moskva, under en föreställning av Wagners opera ”Lohengrin”, då han för första gången fick uppleva den Wagnerska orkestermusikens nya klangvärld, som han fick en, som man skulle kunna kalla, livsavgörande uppenbarelse:

”Jag såg alla mina färger för mitt inre öga. Vilda linjer som gränsade till vanvett formade teckningar inför min åsyn.”

Därmed kom han att förstå att färger, i vart fall för honom, hörde samman med klanger och toner av olika karaktär och intensitet. Därmed var de inte bundna till något föremål.

 

Tiden i Sverige
Sverige tillhör de länder vari Kandinsky satte ned sina bopålar för ett tag. Hit kom han i december 1915 och bodde då tillsammans med konstnärskollegan, samt dåvarande livsledsagarinnan Gabriele Münter. På adressen Stureplan 2, hyrde de ett enkelt rum på ett pensionat. Konstnärsparet hade gjort intryck på galleristen Carl Gummeson som kom att arrangera en framgångsrik utställning, med verk av dem bägge, i sitt galleri på Strandvägen. Tiden i Sverige var dock inte en av de mest produktiva i Kandinskys liv. Det färgstarka konstnärsparet umgicks med tidens intellektuella. En av dem, psykoterapeuten och författaren Poul Bjerre, förärades en akvarell av Kandinsky. Redan i mars 1916 lämnade dock Kandinsky Stockholm och Sverige för sitt hemland Ryssland.

Konstnärer och gallerister arbetar ofta under formen egenanställning. Något som särskilt konstnärer i sin linda kan göra med framgång.Wassily Kandinsky 11

 

Kandinsky på museum
Bland andra museer, så har namnkunniga Guggenheimmuseet i New York en stor samling av Kandinskys konst. Något man kan få en överblick av på deras hemsida. Även det brittiska Tate Gallery har verk av Kandinsky.

Han var en mycket produktiv konstnär.

Taggar

,